rolnictwo

Kwiecień 2018

Pszenica. W paśmie widzialnym:

Tutaj już w NDVI po obróbce.

W rejonie zaznaczonym na czerwono w pszenicy dominowała Gwiazdnica pospolita (Stellaria media)

Natomiast w obszarze zaznaczonym na niebieski Przytulia czepna (Galium aparine)

W obszarze zaznaczonym na czarno były kretowiska.

Sprzęt wykorzystany do powyżych lotów.

Czerwiec 2017:

NDVI pola pszenicy. Duża czerwona plama w lewym górnym rogu to chmura, która naszła na pole w momencie jego skanowania. Obszary czerwone to pszenica słabej kondycji, zielone w dobrej.

Tak wygląda zdjęcie surowe: