ortofotomapy

11.07.2020 nalot fotogrametryczny remontowanego fragmentu ulicy Gdańskiej.

Październik 2019.

Nalot fotogrametryczny i model 3D dworku na osiedlu Bajkowym

13.10.2018

Ortofotomapa ulicy Gdańskiej po remoncie.